خبرگزاري امدادگران

مركز پژوهشهاي مجلس: فرهنگ «خود ارزيابي» در دستگاههاي اجرايي كشور وجود ندارد

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد فرهنگ «خود ارزيابي» در دستگاههاي اجرايي كشور، وجود ندارد.به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با ارزيابي عملكرد نظام ملي دانش در طول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد كه سياستها و برنامه‌هاي غيرمنسجم آموزش عمومي، آموزش فني و حرفه‌اي و آموزش عالي و تحقيق و توسعه به طور اصولي و نظام‌مند به مورد اجرا گذاشته نمي‌شوند و اين در حالي است كه فرهنگ خود ارزيابي نيز در دستگاههاي اجرايي كشور نهادينه نشده است.در بخش ديگري از ارزيابي مركز پژوهشها آمده است: سياستگذاران و برنامه‌ريزان در ايران به قدر كافي توجهي به نظام ملي دانايي ندارند و اجزاي آن يعني آموزش عمومي، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و تحقيق و توسعه به طور مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته مي‌شوند كه اين موضوع كارآيي و اثربخشي ناشي از انباشت و بهره‌برداري از دانش را كاهش مي‌دهد.مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ارزيابي ساير دستگاهها از عملكرد بخشهاي اجرايي كشور متذكر شد كه در ارزيابي‌هاي فرادستگاهي نيز فقط اقدامات و فعاليتهاي انجام شده مورد توجه قرار مي‌گيرند و توجهي به ارزيابي‌هاي به عمل آمده به هنگام برنامه‌ريزي، ستانده‌ها و نيز پيامدهاي برنامه‌ها نمي‌شود.در ادامه اين ارزيابي براي اصلاح و بهبود سياستگذاريها و برنامه‌ريزي‌ها پيشنهاد شده است كه برنامه‌ريزي و سياستگذاري براي فرآيند آموزش عمومي، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش و تحقيقات و فناوري به طور يكپارچه تحت عنوان فاصله وضعيت نظام دانش ايران با كشورهاي منطقه و پيشرفته مورد توجه قرار گيرد.مركز پژوهشها همچنين خواستار پيگيري چگونگي اجراي برنامه‌ پنجساله چهارم توسط مجلس از طريق طرح سوال از وزراء شد و افزود: مجلس شوراي اسلامي همچنين مي‌تواند دستگاههاي اجرايي را به تشكيل ستاد پيگيري برنامه چهارم ملزم كند.
به نقل از سایت مجلس شورای اسلامی
http://nokhbe.ir/newnokhbeh/upload/getfile.asp?fileid=0.4157387369006495 متن کامل
اسلامی
نظرات (0)

Post a Comment


ليست وبلاگهاي به روز شده
.::Dadkhahi::.
منو
امکانات
لينکها در صفحه جديد
تشکر


Powered by WebGozar

You will be redirected to the script in

seconds